ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ເຂົ້າປຸ້ນກະລີ່ໄກ່

ເຂົ້າປຸ້ນກະລີ່ໄກ່ ມີໃຜມັກແດ່😋
ເມນູນີ້ສຸດໃຈແອດມິ້ນ ໄປຕະຫລາດເຊົ້າເທື່ອໃດ ຕ້ອງໄດ້ຫິ້ວກັບບ້ານ

📍ຮ່ອມທາງເຂົ້າຕະຫລາດຂົວດິນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: