ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ເຂົ້າປຸ້ນນຳ້ແຈ່ວ ໜ້າໂບດນາຄຳ

ມັກຕ່ອນໃດໄປເລືອກເອົາເລີຍ ແຊບບບ ທຸກຕ່ອນ
ເຂົ້າປຸ້ນນຳ້ແຈ່ວ

📍ເຂົ້າປຸ້ນນຳ້ແຈ່ວ ໜ້າໂບດນາຄຳ