ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ເຂົ້າປຸ້ນນຳ້ແຈ່ວ

ສວຍແລ້ວກິນຍັງດີ ??

📍ເຂົ້າປຸ້ນນຳ້ແຈ່ວ ຂ້າງສຳນັກງານນາຍົກ ຮ່ອມອາພານເມັ້ນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: