ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າຊີ້ນຂາລາຍ ຫລວງພະບາງ

ຄຶດຢາກກິນ ເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າຊີ້ນຂາລາຍ ຫລວງພະບາງ
ສັ່ງມາກິນກະໄດ້ 😋 ຖ້ວຍ 25.000 ກີບ
ຕ່ອນຫຼາຍ ເຍື່ອຫລາຍ ແຊບແບບບໍ່ຕ້ອງປຸງຫລາຍ 😋👍🏻


📍ຮ້ານ ສະບາຍດີຫຼວງພະບາງ (ປໍ້າ ປຕທ ນາໄຊ. ຊັ້ນ 2)
ຮ້ານເປີດ: ຈັນ – ເສົາ
ເວລາ: 8 am – 4 pm
☎ 020 9989 1919 ແລະ 2233 8333

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: