ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າແຈ່ວແຊບ

ເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າແຈ່ວແຊບ 😋
3 ຕ່ອນ 15.000 ກີບ
4 ຕ່ອນ 18.000 ກີບ
5 ຕ່ອນ 20.000 ກີບ

📍ແຖວ: ຈອມມະນີ. ຫລັກ 5. ທາງຂຶ້ນກົມພະລາ