ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າແຈ່ວ ບ້ານແມ່ເຖົ້າ

ເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າແຈ່ວແຊບ ໃຫ້ອາລົມແບບມາກິນເຂົ້າຢູ່ບ້ານແມ່ເຖົ້າ
ຕ່ອນກະສິຫລາຍໆ ມີເຄື່ອງຄຽງ ນໍ້າສະໝຸນໄພ ຂະໜົມຫວານແບບລາວໆ ຄົບສູດ

ຖ້ວຍນ້ອຍ 3 ຕ່ອນ 15.000 ກີບ
ຖ້ວຍໃຫຍ່ 5 ຕ່ອນ 20.000 ກີບ

(ເບີໂທກັບແຜນທີ່ເລື່ອນເບິ່ງຮູບສຸດທ້າຍ)

📍ເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າແຈ່ວ ບ້ານແມ່ເຖົ້າ (ນາໄຊ ຮ້ອມ 2. ກົງກັນຂ້າມກັບປໍ້າ ປຕທ ນາໄຊ ເຂົ້າໄປໃນຮ່ອມ. ເລືອນເບິ່ງແຜນທີ່ຮູບສຸດທ້າຍ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: