ປະເພດເສັ້ນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂິງວຽງຈະເລີນ

ວັນສຸກນ້ອຍ ເລາະກິນໃກ້ໆເບົາໆ😋

📍ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂິງວຽງຈະເລີນ