ປະເພດເສັ້ນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂິງ ແມ່ສົມ

ຕົ້ນຕຳຫຼັບແຈ່ວຂິງບ້ານຫ້ອມ ໃຜຍັງບໍ່ໄດ້ກິນຮ້ານນີ້ ແປວ່າມາບໍ່ຮອດ
ຮ້ານແມ່ສົມ ຫຼື ຮ້ານອ້າຍກຸ້ງ ແຖວໂຊນກາງ ມີແບບນັ່ງໂຕະແຄມນໍ້າ
ແລະ ນັ່ງຕູບ

ທີເດັດຮ້ານນີ້ນອກຈາກຈະມີລວກຊີ້ນ ລວກຍໍ່ ແລະ ຍັງມີ ລວກຕັບ
ໃຜເຄີຍກິນແຈ່ວຂິງໃສ່ຕັບບໍ່ ຖ້າຍັງຢາກໃຫ້ລອງ ແຊບບບ 😋👍

📍 ຮ້ານ ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂິງ ແມ່ສົມ (ບ້ານຫ້ອມ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: