ຄົວຈິບນ້ອຍ

ເຂົ້າປຽກກຸ້ງ ສູດຈິບນ້ອຍ

🦐 ມາເດີ້ ກິນເຂົ້າສວາຍນຳແອດ ເຮັດເຂົ້າປຽກກຸ້ງກິນເອງ 😋
ແຊບແຮງ ແຊບແບບຫາຊື້ບໍ່ໄດ້ ມັກແບບໃດກະເຮັດກິນ

ຕົ້ມນໍ້າຊຸບຫົວກຸ້ງນົວໆ ຕົ້ມເສັ້ນ ໃສ່ປູອັດແທນລູກຊີ້ນ ປາດໄຂ່ໃສ່ ໂຮຍຫອມ ຊອຍໝາກເຜັດດິບ ຄັກສູດດດດດ 😋🤘🏻🍜

ໃຜຢາກໄດ້ສູດລະອຽດ Inbox
ແຕ່ໃຜຂີ້ຄ້ານເຮັດລະ In Love ມາຫາແອດ 😝🤟🏻

ກິນເອງ 😋
ແຊບແຮງ ແຊບແບບຫາຊື້ບໍ່ໄດ້ ມັກແບບໃດກະເຮັດກິນ

ຕົ້ມນໍ້າຊຸບຫົວກຸ້ງນົວໆ ຕົ້ມເສັ້ນ ໃສ່ປູອັດແທນລູກຊີ້ນ ປາດໄຂ່ໃສ່ ໂຮຍຫອມ ຊອຍໝາກເຜັດດິບ ຄັກສູດດດດດ 😋🤘🏻🍜

ໃຜຢາກໄດ້ສູດລະອຽດ Inbox
ແຕ່ໃຜຂີ້ຄ້ານເຮັດລະ In Love ມາຫາແອດ 😝🤟🏻

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: