ປະເພດເສັ້ນ,  ໝີ່ເຫຼືອງ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກດົງປາລານ

ຜູ້ໜື່ງຢາກກິນເຂົ້າປຽກ ຜູ້ໜື່ງຢາກໝີ່ເປັດ
ມາຮ້ານນີ້ຈົບ ມີທັງ2 ແຊບທັງ2

ບາງເທື່ອແອດເລືອກບໍ່ໄດ້ຍັງສັ່ງເຂົ້າປຽກ ແຕ່ສັ່ງເປັດໃສ່ເຂົ້າປຽກຕື່ມ🤣
ປລ ໝາກເຜັດ ເຜັດດດເດີ້ ໃສ່ເບົາໆກ່ອນ

📍ເຂົ້າປຽກດົງປາລານກາຍ LTH ຢູ່ຂວາມື

📱020 5533 3011

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: