ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກປາ ຄົກໄມ້

ຮ້ານເຂົ້າປຽກປາ ເປີດໃຫມ່ ຖ້ວຍ 15.000 ກີບ 📌ແຊບ 😋

📍ຮ້ານ ຄົກໄມ້ (ຫລັງຫໍວັດທະນະທຳ ຟາກຮ່ອມ True Coffee)