ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກປາ ຢຸນນານ

ພັກກິນໝູ ມາກິນ ປາ ເດີ້ພີ່ນ້ອງ 😋
🍜ເຂົ້າປຽກປາ ຢຸນນານ 😋

ຮ້ານຂາໝູຢຸນນານ ສາຂາ ໂສກປ່າຫຼວງ ເປີດໂຕເຂົ້າປຽກປາໃຫມ່ (ສູດສະເພາະທາງຮ້ານ)

ແຊບ ຖືກ ສະອາດ ຫ້ອງແອ ລາຄາພຽງ 15.000 ກີບ

📍ຮ້ານ ເຂົ້າຂາໝູຢຸນນານ ສາຂາ ໂສກປ່າຫຼວງ (ໜ້າ ຄວສ. ຂ້າງ ໄຟຟ້າລາວ)