ປະເພດເສັ້ນ,  ອາຫານຫວຽດ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກປູ Vietnam

ຕິດໃຈເຂົ້າປຽກປູ😋
ແຊບແຮງ ໃຜມາຫວຽດຕ້ອງລອງ

📍 BANH CANH GHE. Vietnam

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: