ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກສະຫວັນຊາຍກາງ ສີເມືອງ

ຝົນຕົກລິນແບບນີ້ຕ້ອງເຂົາປຽກໝູຢ່າງດຽວ 😋
ຫອມໆຈຽວກະທຽມໃຫມ່ໆ

📍ຮ້ານ ເຂົ້າປຽກສະຫວັນຊາຍກາງ ສີເມືອງ ຮ່ອມຮ້ານສີ TOA ຫນ້າບໍລິສັດ TK

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: