ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກສະຫວັນ ຊາຍກາງ

ເຂົ້າປຽກປາສະຫວັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄປຮອດສະຫວັນກະໄດ້ກິນ
ເສັ້ນສົດໃຫມ່ ເຮັດເອງທຸກມື້ ມີທັງປາ ແລະ ໝູ😋🍜

📍ຮ້ານເຂົ້າປຽກສະຫວັນ ຊາຍກາງ ແຖວສີເມືອງ
ຮ່ອມຮ້ານສີ TOA ຫນ້າ ບໍລິສັດ TK

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: