ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກຫັດສະດີ

ມື້ນີ້ອາກາດເປັນເຢັນໆ 🍃🍃
ໄປກິນເຂົ້າປຽກຮ້ອນໆ ນຳກັນບໍ່ເພີ່ນ

📍ເຂົ້າປຽກຫັດສະດີ ຢູ່ມຸມຮ່ອມລົງໄປໂຮງຮຽນນາໄຮ່ດຽວ ກົງກັນຂ້າມກັບ advice