ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກເສັ້ນໃຫຍ່

ເອົາໃຈເດັກເສັ້ນ ໃຜແດ່ມັກເສັ້ນໃຫຍ່ ໃສ່ຫມາກເຜັດຫລາຍໆ😋

📍ທາດຫລວງ