ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານຈີນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ເຂົ້າມັນໄກ່ ສີຫອມ

ເຂົ້າມັນໄກ່ຕົ້ມ ເຂົ້າມັນໄກ່ທອດ ເຂົ້າຫນ້າເປັດ ຂາໝູ ບໍ່ເປັນໝູໃຫ້ມັນຮູ້ໄປ 😝

📍ເຂົ້າມັນໄກ່ 4 ແຍກໄຟແດງສີຫອມ