ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ເຂົ້າລາດຫນ້າ ຮ້ານ ເຂົ້າຫອມມະລິ

ຮ້ານເຂົ້າລາດຫນ້າສຸດໃຈດີ ມິດແທ້ຂອງມະນຸດເງິນເດືອນ ເຂົ້າບໍ່ພໍຂໍຕື່ມໄດ້

ອາຫານແຊບ ລົດຊາດຄືແມ່ເຮັດ 😋

ລາຄາ: 15.000 ກີບ

(ແຖມຟຣີ ຕຳໝາກຮຸ່ງ ທຸກວັນຈັນ ພຸດ ສຸກ)

📍ຮ້ານ ເຂົ້າຫອມມະລິ (ຮ່ອມກົງກັນຂ້າມກັບ True Coffee ໄປຊອດແຄມຂອງ)