ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ເຂົ້າລາດໜ້າຮ້ານດັງ

ເຂົ້າລາດໜ້າຮ້ານນີ້ເປັນຮ້ານດັງເລີຍ ຄົນເຕັມຕະຫຼອດ

ໃຜຮູ້ແນ່ວ່າຢູ່ໃສ 😆 ຈອກຕາຮັກແບບນີ້ ຮ້ານໃດນໍ້ 🤔

ໃບ້ໃຫ້ຕື່ມ ຢູ່ໃນຮ່ອມແຖວໃນເມືອງ 🤣🤣

ດຽວກິນແລ້ວແອດມາບອກເດີ້ວ່າຮ້ານໃດ ☺️☺️

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: