ຮ້ານອາຫານ,  ເຄັກ ຂອງຫວານ

ເຂົ້າໜົມຄົກໜອງປີງ

ເຂົ້າໜົມຄົກແຊບ ບ້ານໜອງປີງ ແຖວຮ້ານຕຳໜອງປີງ
ເຂົ້າໜົມແບບລາວໆ ກິນຍາມໃດກໍບໍ່ເຄີຍເບື່ອ ແປ້ງຫອມໆ
ຄ່ອຍຢອດຢ່າງພິຖີພິຖັນ ໃຜກາຍໄປໜອງປີງ ຢ່າລືມແວ່ອຸດໜຸນເພິ່ນແດ່ເດີ້ 😋

📍ຮ້ານ ເຂົ້າໜົມຄົກໜອງປີງ
ພິກັດ: ເຂົ້າຮ່ອມບ້ານໜອງປີງ ຂີ່ໄປຊື່ໆຈົນຮອດຮ້ານຕຳເຈົ້າດັງ
ຮ້ານເຂົ້າໜົມຄົກກໍຢູ່ໃກ້ກັນຫັ່ນລະ ຟາກຊ້າຍມື (ເລີ່ມຂາຍແຕ່ເຊົ້າ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: