ຮ້ານອາຫານ

ເຂົ້າໜົມຄົກ

ວິຖີຂອງຄົນກຳລັງຈະຕຸ້ຍ ຮອງທ້ອງເບົາໆກ່ອນກິນເຂົ້າສວາຍ
ເຂົ້າໜົມຄົກແຊບໆ ມີໄສ້ໝາກອຶ, ສາລີ, ເຜືອກ, ໝາກພ້າວ
ກ່ອງລະ 10,000 ກີບ ໄປລອງເບີ່ງເດີ້

📍ກ່ອນຈະຮອດຮ້ານເຂົ້າປຽກພັດລົມ (ໄຟແດງສາຍລົມ)
ເບື້ອງຂວາມື

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: