ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ນຳາຫວານ,  ຮ້ານອາຫານ

ເຂົ້າໜຽວທຸລຽນ

ແຊບເດີ້ ເຂົ້າໜຽວທຸລຽນ 😋
ເຂົ້າໜຽວອະໂວກາໂດ້ 🥑

ທຸລຽນ 20.000 ກີບ
ອະໂວກາໂດ້ 25.000 ກີບ

📍ຄົວອີ່ຕຸ້ຍ (ແຄມຂອງ)
📟 020 5666 2951
020 7790 6643