ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ເຊັ້ນເຕີ້ສີຫອມ

ມາເດີ້ກິນຕຳນຳແອດມິນ😋

📍ເຊັ້ນເຕີ້ສີຫອມ