ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຊົ້າປຽກເສັ້ນໃຫຍ່ຕູ້ຈ່ອຍ

ຕູ້ຈ່ອຍ ເຈົ້າເກົ່າ ສະພານທອງ

📍ຮ່ອມໂຈມ້າ (ເຂົ້າຮ່ອມໂຈມ້າ ຂີ່ຊື່ ກ່ອນຮອດສີ່ແຍກ ຮ້ານຢູ່ຊ້າຍມື)