ປະເພດເສັ້ນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຝີ

ເຝີສູດບູຮານ

ເຝີສູດບູຮານ ຫນ້າໂຮງຫມໍສີນາກ
ລົດຊາດແບບລາວໆ ແຊບບໍ່ແຊບ ເບິ່ງຮູບສຸດທ້າຍ

📍ຮ້ານເຝີ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຫມໍເມືອງສີສັດຕະນາກ (ແຖວສວນມອນ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: