ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຝີ

ເຝີເຮືອດອນຈັນ

Super ຕີນໄກ່ ກະຢາກ… ເຝີເຮືອກະຢາກ
ສັ່ງທັງສອງເລີຍຊະ 😁😋

📍ເຝີເຮືອດອນຈັນ (ແຖວແຄມຂອງ. Walking. ຊັ້ນ 1 ຕຶກ The Good View)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: