ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຝີ

ເຝີໂພນເຄັງ

ຊີ້ນສົດໃໝ່ ໃສ່ໃຈເລື່ອງນໍ້າຊຸບ ສາຍເສັ້ນ ເອັນເປື່ອຍ ລູກຊີ້ນເດັ້ງ ຕ້ອງເຝີໂພນເຄັງ😋 ເປີດມາດົນ ຈົນບໍ່ຈື່ວ່າຈັກປີ ຮູ້ແຕ່ວ່າກິນມາແຕ່ນ້ອຍ ໃຜຈື່ໄດ້ນັບຊ່ອຍແອດມິ້ນແດ່ 😅🤗🤗🤗

📍ເຝີໂພນເຄັງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: