Jipnoii ຣີວິວ

ເຫງືອກຊົງເຄື່ອງ

” ເຫງືອກຊົງເຄື່ອງ ” ເມນູໂປດຂອງຫຼາຍໆຄົນ
ເຫງືອກຊົງເຄື່ອງສຳເລັດຮູບຖົງນີ້ແຊບແຮງ ສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດ
ໃຜທີ່ມີບັນຫາໃນການເອືອບແນະນຳເລີຍ ເພາະບໍ່ໄດ້ເອືອບຫຍັງເພີ້ມ ແກະຖົງອອກມາ ຊອຍເຫງືອກ ສະໄລບາງໆ ຈືນນຳມັນຮ້ອນໆ ຈົນກອບ
ຈະກິນກັບເຂົ້າໜຽວຮ້ອນ, ກິນກັບຈ່ຽວສົ້ມເດັດ ຫຼື ກິນນຳເບຍເຢັນໆກະຍັງຟິນ…
ໃຜຢາກໄດ້ ສັ່ງເລີຍ

📍 ຮ້ານ ເດີມເດີມ ອົ່ວຊົງເຄື່ອງ
ຖົງ 50.000 ກີບ / ເຄີ່ງກິໂລ
📱 020 5511 7714, 020 77777 025
ຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ