ຄົວຈິບນ້ອຍ

ແກງໜໍ່ໄມ້ ສູດຈິບນ້ອຍ

ວັນພັກຜ່ອນທ້າຍອາທິດ ນັດກັນມາຈັດແກງໜໍ່ໄມ້ເບົາໆຈັກໝໍ້ດີບໍ່ ????

📍ແກງໜໍ່ໄມ້ບ້ານແອດ ມື້ໜ້າມາແຊສສູດເດີ້