Jipnoii ຣີວິວ

 ແຈ່ວ Chic Sauce

ນີ້ແຫຼະຄືລົດຊາດແຈ່ວທີ່ຕາມຫາ 😋 ແຈ່ວ Chic Sauce 🌶🌶
ແຈ່ວດາດພັນ ແລະ ແຈ່ວຊີ້ນຈຸ່ມ ທີ່ຄວນມີຕິດບ້ານ 🍴🥩🥬🥘

ແອດບອກເລີຍວ່າ ຄວນ 👍 ເປັນລົດຊາດທີ່ບອກເລີຍວ່າຟິນ 😋
ແຊບບບບບ…. ລາຄາບໍ່ແພງ 10.000 ກີບ/ຕຸກ

🌶 ຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ ແຊບ ສະອາດ ສະດວກ
ມີຂາຍຢູ່:
– Sky supermarket ໄອເຕັກ
– ເມກາໂກ ດອນໜູນ
– Bazaar B
– Pork shop CP (ໜອງດ້ວງ.ໂພນພະເນົາ.ນາໄຊ.ຫົວຂົວ.ຮ່ອງແກ.ດົງຈອງ.ໂພນປ່າເປົ້າ.ຫ້ວຍຫົງ)
– ຮ້ານຂາຍຊີ້ນ ສະພານທອງເໜືອ
– ໂຮມມາກ ສວນ 23 ສິງຫາ

ສະດວກກວ່ານັ້ນຄື ມີບໍລິການສົ່ງ ເມື່ອສັ່ງ 3 ຕຸກ (ສົ່ງຟຣີ) ໃນເຂດຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 🛵💨

📍 ແຈ່ວ Chic Sauce
ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ສັ່ງຊື້ໄດ້ທີ່ເບີ
☎️ 020 54444466

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: