ໝີ່ເຫຼືອງ,  ອາຫານຈີນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ໂຕ່ນ ໝີ່ກ້ຽວ+ຕິ່ມຊຳ

ຕີນໄກ່ໃນຕຳນານ… ກິນຕີນໄກ່ຢູ່ໃສ ກະບໍ່ຄັກໃຈເທົ່າຮ້ານນີ້ 📌
ຕີນໄກ່ແຊບ ໝີ່ກ້ຽວກະແຊບ 😋

ກິນຢູ່ຮ້ານບໍ່ພໍ ຕ້ອງຫໍ່ກັບບ້ານ

📍ຮ້ານ ໂຕ່ນ ໝີ່ກ້ຽວ (ຫນ້າວັດອົງຕື້ ແຄມຂອງ)