ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ໄຂ່ຈຽວໝູສັບ ມຊ

ມີໃຜເປັນຄືແອດບໍ່ ເວລາໄປກິນເຂົ້າຄິດບໍ່ອອກວ່າຈະກິນຫຍັງ ສຸດທ້າຍຈົບລົງທີ່ ” ໄຂ່ຈຽວໝູສັບ”

📍ຂ້າງ ມຊ (ສຳລັບເມນູນີ້ຮ້ານໃດກໍ່ຟິນໄດ້)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: