ຄົວຈິບນ້ອຍ

ໄຂ່ດາວ ສູດຈິບນ້ອຍ

ມາເດີ້ ປັ້ນເຂົ້າສວາຍນຳກັນ ຈືນໄຂ່ດາວ😋

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: