ປະເພດເສັ້ນ,  ໝີ່ເຫຼືອງ,  ຮ້ານອາຫານ

ໝີ່ກ້ຽວ ສີຫອມ

ຫິວ ຫິວ ຫິວ~~~ 🍜
ຂໍຖ້ວຍໃຫຍ່ ໃສ່ທຸກຢ່າງ 😋

💰ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 25.000 ກີບ 🤣

📍ຮ້ານ ໝີ່ກ້ຽວ ແຖວສີຫອມ ຂ້າງທະນາຄານສົ່ງເສີມ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: