Jipnoii ຣີວິວ

ໝູຫນາວ ຄົວສະຫວັນ by ກວາງນ້ອຍ

🐷 ເປັນໝູຫນາວທີ່ແຊບ ແບບເຊົາກິນບໍ່ໄດ້ 😋 ກິນກັບເຂົ້າຈ້າວຮ້ອນໆ ດູກອ່ອນກຣຸບກຣຸບ 😋

ມື້ກ່ອນລອງສັ່ງມາກິນເອງ ອັນ 25.000 ກີບ
ທຳອິດວ່າສິຊິມໜ້ອຍໜຶ່ງ ຮູ້ໂຕອີກເທື່ອ ໝົດໄປເຄຶ່ງອັນ 😅
ແຊບ 👍🏻 ແນະນຳ 💛 ຢາກໃຫ້ລອງ

📍ຄົວສະຫວັນ by ກວາງນ້ອຍ
☎️ 020 2326 2995