Jipnoii ຣີວິວ,  ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

☝🏻ຊອກສະຖານທີ່ຂີ່ລົດຫລິ້ນເສົາທິດ-ໄຫວ້ພະ

ແນະນຳ: ວັດປ່າພູກ້ອນ ອຸດອນທານີ

ໄປຈັ່ງໃດ? ອອກຈາກດ່ານໜອງຄາຍ ຂີ່ເຂົ້າອຸດອນ ໄປຕາມປ້າຍຫາກຮອດ
ໃຊ້ເວລາຂັບລົດໄປສະເລ່ຍປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ

Signature ຄື: ເປັນວັດປ່າເທິງພູ ວິວງາມ ປະດິດສະຖານ

ພຣະພຸດທະຮູບຫີນອ່ອນ ຍາວ 20 ແມັດ

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: