Jipnoii ຣີວິວ

☝🏻ຜັກປອດສານພິດ

ແນະນຳ: ສວນຜັກ ປອດສານພິດ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈິດໃຈ
ວັນພັກເສົາທິດ ບໍ່ຮູ້ສິພາລູກໄປທ່ຽວໃສ ລອງປ່ຽນກິດຈະກຳໄປເກັບຜັກເອງໃນສວນ ທັງມ່ວນທັງແຊບ 😁🍅

25.000/ກິໂລ

                           

 

ສະຖານທີ: Grandma Garden
☎️ 020 9880 5688
020 5572 5931

📍ທາງ 450 ປີ. ບ້ານໂຊກໃຫຍ່. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: