Jipnoii ຣີວິວ,  ຮ້ານອາຫານ

✨ບ້ານໝູ່ ສະຖານທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄືຢູ່ບ້ານ ✨

ບ້ານໝູ່ທີ່ແອດໝາຍເຖິງແມ່ນ ຮ້ານອາຫານເດີ້ ເປັນຮ້ານອາຫານທີ່ຕົກແຕ່ງສະໄຕຣ art ນຳໃຊ້ເຄື່ອງເກົ່າມາຕົບແຕ່ງ ເຮັດຄວາມຮູ້ສຶກຄືເຮົາກິນເຂົ້າຢູ່ບ້ານເລີຍ.
ສຳລັບໃຜທີ່ມັກຖ່າຍຮູບທາງຮ້ານມີມຸມຖ່າຍຮູບຫຼາຍບ່ອນມີແຕ່ບ່ອນ art art ບັນຍາກາດງຽບ ບໍ່ຟົດ ເປີດແພງເບົາໆ ເໝາະແກ່ການນັ່ງຊິວໆ

📍ຮ້ານບ້ານໝູ່ ຮ່ອມທາງຫຼັງສວນ 23ສິງຫາ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: