Jipnoii ຣີວິວ,  ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

💫Disneyland ດິນແດນຂອງຄົນບໍ່ຍອມແກ່ 🤪

(ຢ່າຖາມອາຍຸແອດເລີຍ… ເບິ່ງແຕ່ຫນ້າລະພໍ🙈)

ບໍ່ມີຄຳວ່າສວາຍ ທີ່ຈະເຮັດຕາມຝັນ (ໄວເດັກ)
ແອດຝັນວ່າ ຢາກ Selfie ກັບ ຜາສາດ Disney 🏰
ກະຫາສິໄດ້ເຮັດ ແຕ່ກວ່າສິໄດ້ເຮັດ ກະປາເຂົ້າໄປເກືອບສິ 30 ລະ

ທ່ຽວລະແມະ ຫຼື ສິຖ້າ 60 ຈັ່ງໃສໄປ 🤣 #ເງິນຄຳບໍ່ສໍ່າໃຈ

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: