Jipnoii ຣີວິວ,  ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

📍Ninh Binh – Vietnam

Ninh Binh ເມືອງແຫ່ງຂຸນເຂົາ ແລະ ສາຍນໍ້າ
ໃກ້ກັບ Hanoi ສາມາດໄປແບບມື້ດຽວກັບໄດ້

ໄປເຮັດຫຍັງຢູ່ Ninh Binh
– ໄປນັ່ງໂງ່ໆ ລ່ອງແພ ຟັງສຽງນົກສຽງນໍ້າ ລອດຖໍ້າ ເບິ່ງຫີນຍ້ອຍ
– ໄປໄຫວ້ພຣະຂໍພອນ ພຣະພຸດທະຮູບຫີນອ່ອນຫລາຍກວ່າ 3.000 ອົງ
– ໄປເບິ່ງງານປັກ ສີມືຂັ້ນເທບ ແລະ ລາຄາຂັ້ນມະຫາເທບ 55
– ໄປປົງຫຍັງຫລາຍໆອັນໃນຊີວິດ ແລ້ວກັບມາເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່

– ໄປໄຫວ້ພຣະຂໍພອນ ພຣະພຸດທະຮູບຫີນອ່ອນຫລາຍກວ່າ 3.000 ອົງ

– ໄປນັ່ງໂງ່ໆ ລ່ອງແພ ຟັງສຽງນົກສຽງນໍ້າ ລອດຖໍ້າ ເບິ່ງຫີນຍ້ອຍ

– ໄປເບິ່ງງານປັກ ສີມືຂັ້ນເທບ ແລະ ລາຄາຂັ້ນມະຫາເທບ 55

– ໄປປົງຫຍັງຫລາຍໆອັນໃນຊີວິດ ແລ້ວກັບມາເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່

☝🏻ໄປຈັ່ງໃດ ?
ງ່າຍສຸດກະທົວ. ໄປຈັ່ງໃດກະໄດ້ໃຫ້ຮອດ Hanoi ເຫັນບູ໊ດບໍລິສັດທົວຢູ່ໃສ ຍ່າງເຂົ້າໄປຖາມໂລດ. ເລືອກໄດ້ລະກະ ຈອງ !!!
(ທີ່ແນະນຳທົວເພາະ ບວກລົບແລ້ວ ສໍ່າໆກັບເຮົາຕໍ່ລົດໄປເອງ ແຕ່ທົວສະດວກກວ່າ ບໍ່ຕ້ອງຄຶດຍາກເລື່ອງລົດໄປກັບ ມີຄົນບັນຍາຍໃຫ້ຟັງ ເຖິງສິເວົ້າຫວຽດນາມແດ່ ອັງກິດແດ່ກະຕາມ. ມີເຂົ້າສວາຍໃຫ້ພ້ອມ ບໍ່ຕ້ອງຄຶດຍາກ )

ລວມໆຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Hanoi ໄປກັບ Ninh Binh ໃຊ້ເງິນບໍ່ເກີນ 300.000 ກີບ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: