ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ຕຳເຈ້ນ້າ (ທາດຫລວງ)

ເຣິດຈິງ ແຊບຈັງ ມາຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງເຈ້ໆ 🌶🌶🌶
ຮ້ານນີ້ຕ້ອງມາລອງ 📌

ຕຳແຊບ ປາແດກເຣິດ ຍ່າງເຂົ້າຮ້ານມາ ໄດ້ກິ່ນຊື່ໆກະຮູ້ວ່າແຊບບບບ

📍ຮ້ານ ຕຳເຈ້ນ້າ (ທາດຫລວງ ຮ່ອມຕັດລົງໄປຊອດຮ່ອງແກ)

ຮ້ານເປີດ: ພຸດ – ຈັນ (ປິດວັນອັງຄານ)
ເວລາ: 8 am – 7 pm
 ☎️ 021 262558

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: