ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Bloom Cafe (ແຖວນໍ້າພຸ)

ສະປາເກັດຕີ້ຂີ້ເມົາທະເລ
- ສະລັດແຊວມ້ອນລົມຄວັນ
- ສະປາເກັດຕີ້ປາເຄັມ ຜັດກະທຽມ
- ກະລີໄກ່ + ເຂົ້າຈ້າວ …

📍Bloom Cafe (ແຖວນໍ້າພຸ ກົງກັນຂ້າມກັບສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ຮ່ອມອົງການກາແດງ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: