ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານຕົ້ນຮັກ ເຊັນເຕີ້ຫອຍ ຊ້າງເຜືອກ

ເດິກໆມາຄືຄິດຢາກກິນຫອຍແຄງນໍ້ບາດນິ 🤣

📍ຮ້ານຕົ້ນຮັກ ເຊັນເຕີ້ຫອຍ ຊ້າງເຜືອກ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: