ກາເຟ,  ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ຮ້ານອາຫານ

The cabana

ດັບຮ້ອນດ້ວຍເມນູເຢັນໆ ອາກາດຮ້ອນແບບນີ້ຕ້ອງຈັດ

📍The cabana (ແຄມຂອງ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: