ກາເຟ,  ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຄັກ ຂອງຫວານ

Amazon

ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ ກັບບັນຍາກາດເປັນຕານອນນນ🌦
ໃຜເປັນຄືແອດມິນແນ່ ກ່ອນເຮັດວຽກຕ້ອງໄດ້ກິນກາເຟ ບໍ່ຊັ້ນບໍ່ມີແຮງເຮັດວຽກ 🤣
ເມນູໂປດຂອງແອດມິນແມ່ນ “Amazon Extra”
ໃຜມັກກິນຫຍັງ tag ບອກຄົນຂ້າງໆເລີຍ ເທື່ອໄດ້ກິນຟຣີ 😆
ໃຜຖ່າຍຮູບໂຕເອງແລ້ວ tag ຫາແອດມິນ
ແອດມິນຈະລ້ຽງ amazon extra ຈອກໜື່ງ 😎


📍Amazon ທາດຫຼວງ (ຮ້ານປະຈຳ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: