ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Bloom Cafe

– ສະປາເກັດຕີ້ຂີ້ເມົາທະເລ
– ສະລັດແຊວມ້ອນລົມຄວັນ
– ສະປາເກັດຕີ້ປາເຄັມ ຜັດກະທຽມ
– ກະລີໄກ່ + ເຂົ້າຈ້າວ

📍Bloom Cafe (ແຖວນໍ້າພຸ ກົງກັນຂ້າມກັບສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ຮ່ອມອົງການກາແດງ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: