ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານຝຣັ່ງ,  ຮ້ານອາຫານ

C&A Bakery cake cafe food

🍃 ມາເດີ້ກິນໃຫຍ່ໃຫຍ່ໃຫຍ່ໃຫຍ່ໃຫຍ່

ນອກຈາກເຂົ້າຈີ່ເບີເກີ້ສະລັດປາເກັດເກັດເກັດແລ້ວແລ້ວຜັດຜັດຜັດຮ້ານຮ້ານຮ້ານຮ້ານຮ້ານຮ້ານ

ເບິ່ງເມນູຮູບສຸດທ້າຍ

📍 C&A Bakery cake cafe food

ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້

ເວລາ: 7 น. – 20.00 น.

☎️ 021 261 348

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: