ຮ້ານອາຫານ,  ເຄັກ ຂອງຫວານ

Cheesecake

🧀🧀🧀ເລື່ອງກິນເລື່ອງໃຫຍ່ ໄກສໍ່າໃດກະຕ້ອງຫາ(ສັ່ງ)ມາກິນ 😝

📍 Siam Paragon

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: