ຮ້ານອາຫານ

COREBEER

ຄືນວັນເສົາ ເພງເບົາໆ ເບຍເຢັນໆ ກັບຮູ້ໃຈ😜
(ພິເສດຮ້ານນີ້ເບຍສົດຫມັກເອງ 😋)

📍COREBEER ຄູວຽງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: